الفنان الواقعي

فن الأسلوبية

Pin
Send
Share
Send
Sendأسلوب الفن هو أسلوب في الفن الأوروبي ظهر في السنوات الأخيرة من عصر النهضة الإيطالية العليا في حوالي عام 1520 ، واستمر حتى عام 1580 في إيطاليا ، عندما بدأ أسلوب الباروك في استبداله. استمرت الطريقة الشمالية في أوائل القرن السابع عشر. وتشمل الأسلوبية من الناحية التقليدية مجموعة متنوعة من الأساليب التي تتأثر بالمثل المتناغمة المرتبطة بالفنانين مثل ليوناردو دا فينشي ورافائيل ومارت مايكل أنجلو. نسبة ، توازن ، وجمال مثالي ، Mannerism يبالغ في مثل هذه الصفات ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التراكيب التي هي غير متناظرة أو أنيقة بشكل غير طبيعي.الأسلوب هو ملحوظ للتطور الفكري وكذلك مصطنع (بدلا من الطبيعي) الصفات. إنه يفضل التوتر التركيبي وعدم الاستقرار بدلاً من التوازن والوضوح في لوحة عصر النهضة السابقة. تتميز الأدب في الموسيقى والموسيقى بأسلوبها المتميز للغاية وتطورها الفكري. جوزيبي Arcimboldo🎨 | أمين المكتبة
Michelangelo - تمثال داود ، 1504 - ما زال تعريف المراحل والأطوار داخله موضوع نقاش بين مؤرخي الفن. على سبيل المثال ، طبق بعض العلماء الملصق على بعض أشكال الأدب الحديث المبكر (خاصة الشعر) والموسيقى في القرنين السادس عشر والسابع عشر. يستخدم المصطلح أيضًا للإشارة إلى بعض الرسامين القوطيين المتأخرين الذين يعملون في شمال أوروبا من حوالي 1500-1530 ، وخاصةً مديري أنتويرب - مجموعة لا علاقة لها بالحركة الإيطالية. كما تم تطبيق أسلوب mannerism عن طريق القياس للعصر الفضي للأدب اللاتيني. Benvenuto Cellini🎨 - Saliera per Francesco Giuseppe Arcimboldo🎨Il manierismo è una corrente artistica prima italiana e poi europea del XVI secolo.La definizione di manierismo ha subito varie oscillazioni nella storiografia artistica، arrivalando، da un lato، a composendere tutti i fenomeni artistica circa 15 'arte controriformata e del barocco🎨، mentre nelle posizioni più Recenti si tende a circoscriverne l'ambito، facendone un aspetto delle numerose tendenze che animarono la scena artistica europea in poco meno di un secolo.
ايل تيرمين "maniera"è presente già nella letteratura artistica quattrocentesca ed era sostanzialmente sinonimo di stile (stile di un artista، stile dominante in un'epoca...) .حكاية accezione venne ripreso da Vasari🎨 ، nella cui monumentale opera (لو فيت) inizia ad inspectere un importantato più specifico e، per certi versi، fondamentale nell'interpretazione dei fenomeni artistici.Nella terza parte della فيت لو storico aretino inizia a parlare della "مانييرا مودرنا"يا"جراندي مانييرا"dei suoi tempi، indicando in artisti come Leonardo da Vinci🎨، Michelangelo🎨 e Raffaello🎨 i fautori di un culmine della progressione artistica، iniziata come una parabola ascendente alla fine del Duecento، con Cimabue e Giotto🎨.Agli artisti del atto ... infatti il ​​merito di essere Arrivati ​​a un perf perfione formale ea un ideale di bello in grado di superare gli "antichi"، cioè i mitici artefici dell'arte classica، e la natura stessa.
Vasari si raccomandò dunque، ai nuovi artisti، di riferirsi a questi modelli per اكتساب la "بيلا مانييرا".Il Impato di"maniera"، dunque positivo nell'opera vasariana، venne poi trasformato in"manierismo"nei secoli XVII e XVIII ، تفترض una connotazione negativa: i"manieristi"erano infatti quegli artisti che avevano smesso di prendere a modello la natura، secondo l'ideale rinascimentale، ispirandosi esclusivamente allo stile dei tre grandi maestri: la loro opera venne così banalizzata come una sterile ri del dato naturale، biasimata fortemente. روسو فيورنتينو | أنجيولينو musicante ، 1521 | Firenze، Galleria degli UffiziPer assistere a un cambiamento di rotta sul giudizio di questa fase si dovette attere il primo Novecento، quando si iniziò a guardare al "manierismo" (termine ormai consolidato) con un'altra luce، che evidenziava le elementi anticlassiche di tale movimento، la loro eleganza superiore alla "ناتورا"e la loro straordinaria modernità، intesa come emancipazione dai coercitivi canoni classici che expectava nello spirito le avanguardie del XX secolo.Col progredire degli studi si è Arrivati ​​a posizioni più distaccate، ma inevitabilmente la definizione di"manierismo"iven divenuta sempre più problematica، rendendosi ormai insufficiente a raggruppare sotto un'unica sigla fenomeni disparati.Molti storici dell'arte preferiscono ormai definire la portata più ampia، che abbraccia buona parte del XVIcrisi del Rinascimento". قائمة الفنانين Mannerist
Benvenuto Cellini ~ Perseus مع رأس Medusa ، 1554

شاهد الفيديو: مفاهيم أسلوبية (كانون الثاني 2023).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send