الانفصال الفن

Egon Schiele ~ Schizzo per un Autoritratto… | لو بحروف

Pin
Send
Share
Send
Send
Il ritratto della pallida ragazza taciturna
Una mia polluzione d'amore، - sì.
اماي توتو.
La ragazza venne، trovai il suo viso،
il suo inconscio، le sue mani da lavoro؛
في ليو آماي توتو.
هو dovuto raffigurarla ،
perché guardava in quel modo e mi era così vicina. -

أورا لونتانا. أورا incontro ايل سو كوربو.
 • L'Arte non può essere moderna. L'arte appartiene all'eternità.
 • الفن لا يمكن أن يكون الحديث. الفن هو الأبدية.
 • Non piango con lacrime e non commemoro col denaro.
 • Del resto gli artisti nuovi creano da soli e per حد ذاتها stessi.
 • Fate in modo di vedere، se ne siete capaci، dentro l'opera d'arte.
 • Io dipingo la luce che emana da tutti i corpi.

 • Per dare l'immortalità all'artista، basta una sola opera d'arte vivente.
 • Nessuna opera d'arte erotica è una porcheria، quand'è artisticamente rilevante، diventa una porcheria solo tramite l'osservatore، se costui è un porco.
 • Ora osservo soprattutto i movimenti corporei dei monti، delle acque، degli alberi، dei fiori. Tutto mi richiama alla memoria i movimenti analoghi del corpo umano، i moti analoghi di gioia e di sofferenza delle piante. La sola pittura non mi basta؛ لذلك تشي كون أنا colori è possibile creare qualità intrinseche.
 • Si può presentire intimamente، nel profondo del cuore، un albero autunnale in piena estate؛ io vorrei dipingere questa malinconia.


Autoritratto
IO sono لكل لي ه في quelli
ai quali la morbosa sitibonda smania d'esser liberi
توتو ميو أفيسو effonde ،
ed anche per tutti، perché tutti amo - anch'io.
Sono tra i distintissimi il più distinto -
e tra chi rende، il massimo. -
Sono umano، amo la morte e amo la vita.
Autoritratto
Un eterno sognare colmo dei più dolci eccessi dell'esistenza
- irrequieto - con travagli angosciosi ، dentro ، nell'anima. -
Divampa، brucia، si accresce dopo la lotta، - spasimo del cuore.
Ponderare - e folle esuberanza con eccitato piacere. -
Impotente è il rovello del pensiero ، inutile per giungere all'ispirazione. - Parlo la lingua del creatore e offro. - شيطان! Spezzate la violenza!
La vostra lingua ، - il vostro segno ، - il vostro potere.
Anarchico
حمامة iniziava una gran cosa
all'universo somigliava:
عصر ديو indubbio.
Lì correvo: lo sento، lo percepisco.
Così sei Tu -، orecchio، vento، bocca،
così essa è Tua: la forma.
يا! Sibila، Circe urlante، allarga bene le tue gambe.
La bufera si lamenta e chiama.
يا تو ، شياما ، الشبكة! Senza كوزمو ، senza لوتا ، الأغنية accarezza.
Erigi un monte، presto produci maligni arbusti.


سيرا باجناتا
هو voluto ascoltare
la sera respirare fresca،
gli alberi neri di temporale -
dico: gli alberi neri، di temporale -
poi le zanzare، lamentose،
i ruvidi passi di contadini ،
le campane echeggianti lontano.
Volevo sentire gli alberi in regata
e vedere un mondo sorprendente.
لو zanzare cantavano تأتي فيلي ميتاليكي في paesaggio invernale ،
ma il grande uomo nero ruppe loro i suoni delle corde.
La città eretta stava davanti a me fredda nell'acqua.


Schizzo per un Autoritratto
في لي scorre antico sangue tedesco e spesso sento in me la natura degli avi. Pronipote del consigliere di giustizia Friedrich Karl Schiele، primo borgomastro di Bernburg nel ducato di Anhalt، sono nato il 12 giugno 1890 a Tulln sul Danubio، da padre viennese e madre di Krumau. Da paesaggi pianeggianti con viali primaverili e da furiose tempeste ho assorbito le impressioni dell'infanzia che si perpetuano nell'immaginario. في عصر qui primi giorni ، تعالوا معكم ، أود أن أعمل معجبي ، أنا جيارديني موتي ، جلي أكسيلي ، نيي تسوي أوتشي لوسينتي مي فيديفو ريزبيكيتيا في روزوما. Spesso mi si inumidivano gli occhi all'arrivo dell'autunno. Quand'era primavera sognavo la musica universale della vita، poi mi rallegravo della splendida estate e ridevo، immaginando il bianco inverno nel suo pieno fulgore. Fino ad allora vissi felice، in una felicità mutevole، ora serena، ora malinconica، poi iniziarono i giorni del dovere e le scuole senza vita، scuola elementare a Tulln، ginnasio a Klosterneuburg. Giunsi في città sconfinate che sembravano morte e mi compiansi. في quel tempo assistetti alla morte di mio padre. أنا miei rozzi insegnanti mi furono semper nemici. Loro - e altri - غير mi capivano. Il sentimento più alto è quello della religione e dell'arte. La natura è funzione؛ ma Dio è là، e io lo sento intensamente، molto intensamente، con la massima intensità. Credo che non esista un'arte "مودرن"؛ c'è منفردا un'arte ، تشي غير conosce interruzioni.

Autoritratto
الامم المتحدة perenne sognare
colmo d'un tracimare dolcissimo di vita
incessante ، - con paurosi dolori dentro l'anima.
Divampa، brucia، sviluppandosi a conflitto -
spasmo del cuore.
Ponderare - follemente vivo di voglia eccitata.
Insensato è il tormento del pensare ،
العجز الجنسي ، pensere pensieri.
Parli la lingua del creatore e offra! -
Dèmoni! Rompete questa furia! -
La vostra lingua ، - أنا vostri segni ، - il vostro potere.Ho visto i viali di eterna primavera
e prima la tempesta infuriare ،
e ho dovuto prendere commiato ، -
staccarmi di Contino da tutti i luoghi della vita.
Le pianure i primi giorni m'erano d'intorno؛
allora sentivo e già fiutavo i mirabiis ،
أنا الجيارديني المعطي ، gli uccelli.
جيلي أكسيلي؟ -
ne cui occhi mi vedevo rosa con occhi splendenti؟ -
Gli uccelli sono morti. -
Spesso piangevo quand'era autunno con occhi semichiusi.
Quindi Gioivo nella magnifica estate e ridevo،
dipingendomi d'estate il bianco inverno. Sognavo a primavera la musica universale del vivente. Sin lì era la gioia؛ poi cominciarono gli ozi e le inerti scuole. Fui in morte interminabili città e mi compiansi. في quel tempo conobbi la morte del padre. أنا miei rozzi maestri furono spesso أنا miei massimi nemici. Ora devo ravvivare la mia vita! Finalmente posso rivedere il only generoso ed esser libero. • الفن لا يمكن أن يكون الحديث. الفن هو الأبدية.
 • للهيئات ضوءها الخاص الذي تستهلكه للعيش: إنها تحترق ، لا تضيء من الخارج.
 • يجب أن أرى أشياء جديدة والتحقيق فيها. أريد أن أتذوق الماء الداكن وأرى الأشجار المتلألئة والرياح البرية.
 • في الوقت الحاضر ، أراقب الحركة الجسدية للجبال والمياه والأشجار والزهور. يتم تذكير المرء في كل مكان بحركات مماثلة في جسم الإنسان ، ونبضات مماثلة من الفرح والمعاناة في النباتات ...
 • كنت أحب كل شيء - أردت أن أنظر بحب إلى الناس الغاضبين حتى تضطر أعينهم إلى الاستجابة ؛ وأردت أن أحضر الهدايا إلى الحسد وأخبرهم أنني لا قيمة لها.
 • أنا لا أنكر أنني صنعت رسومات وألوان مائية ذات طبيعة مثيرة. لكنها دائما أعمال فنية. لا يوجد الفنانين الذين قاموا صور المثيرة؟
 • لا أعرف ما إذا كان هناك شخص آخر على الإطلاق يتذكر والدي الحزين بمثل هذا الحزن.
 • لتقييد الفنان هو جريمة. هو قتل الحياة النابتة.
 • والدتي امرأة غريبة للغاية ... فهي لا تفهمني على الأقل ولا تحبني كثيرًا أيضًا. إذا كانت تحبها أو تفهمها ، فستكون مستعدة لتقديم تضحيات.
 • تم توحيد كل الصفات الجميلة والنبيلة في نفسي ... سأكون الفاكهة التي ستترك الحيوية الأبدية حتى بعد تسوسها. كم يجب أن يكون فرحك كبيرًا ، لذلك ، أنجبتني.
 • بورتريه ذات ذراع ملتوية فوق الرأس.

شاهد الفيديو: Franz Schubert and Egon Schiele. Death and the Maiden (شهر فبراير 2023).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send