فن النهضة

جرسينو (1591-1666) رسام عصر الباروك

Pin
Send
Share
Send
Sendتم استدعاء جيوفاني فرانشيسكو باربيري جورسينو في إشارة إلى حيلته الواضحة. كان رسام بولونيا الرائد بعد وفاة جويدو رينيك. عادة ما تجمع صوره السابقة بين تأثيرات chiaroscuro لكارافاجيو وبين السحر والنعومة التي لا توجد عادة في أتباع هذا الفنان. ولدت غورسينو في سينتو ، بالقرب من بولونيا. كان يدرس نفسه إلى حد كبير لكنه تأثر بكاراتشي وخاصة لودوفيكو كاراتشي. وكانت عمولة مبكرة في بولونيا هي مذبح "استثمار سانت ويليام" (1620 ، بولونيا ، بيناكوتيكا). في عام 1621 ، دُعي غورسينو إلى روما للعمل مع البابا غريغوري الخامس عشر. لوحة جدارية له ، أورورا ، رسمت لأبن أخ البابا (روما ، فيلا لودوفيسي).

بعد وفاة البابا ، عاد جورسينو إلى سينتو ؛ استقر في بولونيا ، ربما في عام 1644 ، بعد وفاة رينيك.
عمله في وقت لاحق هو أكثر أكاديمية ، أقرب إلى طريقة ريني ، ويفتقر إلى التعامل مع الشجاعة وآثار chiaroscuro من لوحاته السابقة. | © المعرض الوطني ، لندنجورسينو ، جيوفاني فرانشيسكو باربيري ديتو إيل - بيتوري (سنتو 1591 - بولونيا 1666).
Ritenuto uno degli artisti più rappresentativi della fase matura del barocco🎨، la sua abilità tecnica e l'originalità del tocco ebbero notevole influsso sull'evoluzione delle decorazioni nel 17 ° secolo.
La produzione del Guercino del tutto scevra dalle pesantezze e opacità che intralciano alcuni artisti coevi، è caratterizzata da fortirasti di luce e da ombreggiature ariose che، pur non divenendo mezzenza per ottenere valori costruttivi come nel Carrea .Tra le sue opere più important si ricordano:
  • إل س. غولييلمو داكيتاني (1620 ، بيناك. دي بولونيا)
  • كريستو تشي appare alla Maddalena🎨 (1630 ، بيناك. دي سينتو).

فيتا إد أوبير
Studiò con B. Bertozzi e poi con B. Gennari il Vecchio؛ più tardi، attraverso GB Cremonini، entrò in contatto con l'ambiente artistico dei Carracci🎨، e fu specialmente attratto dal pittoricismo di Ludovico.A Ferrara، nel 1616، attraverso lo Scarsellino ebbe un primian contiño مناسبة للاسعار durante il suo soggiorno a Venezia (1618) ، con lo studio dei grandi maestri veneziani del 16º sec.
أوبيري
Le opere del primo periodo (1615-20)، ma specialmente quelle posteriori al soggiorno veneziano (سوزانا: موسى ديل برادو ؛ il summenzionato S. Guglielmo d'Aquitania) hanno un colorito caldo e intenso، effetti di luce e ombra، e rappresentano indubbiamente la miglior parte della sua opera. Chiamato a Roma da Gregorio XV (1621) ، vi dipinse ، tra l'altro ، la Maria Maddalena della Pinac. الفاتيكان ، la Sepoltura di s. بترونيلا ديلا غال. Capitolina، la mirabile decorazione، con l'Aurora، nel Casino Ludovisi.Questa، con la libertà della composizione e l'efficacia cromatica e luministica، in nettorasto con la serrata quadratura del Tassi، si pone come un fatto totalmente nuovo nelliente romano e più precisamente in netta contrapposizione con la classica realizzazione dello stesso soggetto di Guido Reni🎨 al Palazzo Rospigliosi.Tornò a Cento nel 1623 e vi rimase، lavorando intensamente fino al 1642، quando si stabilì a Bologna.Del ديل دومو دي بياتشنسا ؛ del 1630 il già citato Cristo che appare alla Maddalena، opera celebratissima، ma che già tradisce la prossima crisi dell'artista.L'influenza di G. Reni si fa semper più netta e، con essa، l'arte del G. si volge a modi accademici، sia nella composizione، sia nel colorito، sia nella fattura، sia infine nei temi e nei motivi. Inesistente o almeno assai debole fu l'influenza del Caravaggio sul primo stile del Guercino.La trasformazione subita dalla pittura del G. è la prova più patente della crisi della cultura artistica che avvenne verso il 1630 e che portò al trionfo del cosidetto "classicismo barocco". | © تريكاني

Pin
Send
Share
Send
Send