حركة رمزية الفن

جاك بريفرت وجان هيلدبرانت | Bussano ...


Chi èNessunoE 'solo il mio cuore che batteChe batte troppo fortePer causa tua.Ma di fuoriLa piccola mano bronzea sulla porta di legnoNon si spostaNon si muoveNon muove nonche la punta del dito…جان هيلدبرانت - رسام التصويرية الأمريكية