حركة الفن السريالية

برنارد براس ، 1952 | النحات السريالي

Pin
Send
Share
Send
Sendفنان رنش - برنارد براس يجمع بين السريالية والتشويق عن طريق تجميع المواد الشائعة التي يمكن رؤيتها كأشخاص يمكن التعرف عليهم عند تصويرهم من الموضع الدقيق للمحاذاة. الكائنات المجمعة ليست تعسفية ولكن يتم اختيارها للزواج مع موضوع الشخص المصور.
ولد براس في جنوب غرب فرنسا في متجر للألعاب ودرس الفنون الجميلة في تولوز. بعد أكثر من 20 عامًا كرسام ، وأيضًا نحات للأشياء المستعادة ، صمم براس في عام 1997 ، وهو شكل مدهش من التعبير ، باستخدام التصوير الفوتوغرافي كأساس لإنشاء ما يرقى إلى شكل من أشكال فن التثبيت. أثناء العمل من خلال رسم ، يقوم بجمع كائنات غير متجانسة ، حسب لونها وشكلها وحتى معانيها. ثم يقوم بتجميعها ، مع ملاحظة تقدمه العمل من خلال كاميرته.
ثم يظهر الموضوع ، الذي سيتم إصلاح صورته. يتم تقديم صوره الفوتوغرافية في جميع أنحاء العالم بنجاح كبير.


Fernard Pras è nato il 22 marzo 1952 nel sud-ovest della Francia، in un negozio di giocattoli.Laureato nel 1974 في Belle Arti a Tolosa، Bernard Pras fa il supplente in scuole del Ministero della Pubblica Istruzione. La sua attività artistica a questo punto si rivolge all'incisione con Claude Manesse.A 20 anni è diventato pittore e scultore. Pras concepì nel 1997، una forma sorprendente di espressione، utilizzando la fotografia come base per la creazione di ciò che può essere certamente Consatañata una forma di installazione artistica.L'obiettivo di Bernard è quello di creare veri e propri falsi d'autore in tutto e per tutto simili agli originali، ma composte da oggetti piccoli e grandi trovati nella spazzatura. Alla fine degli anni 1980، dopo diversi anni di dubbi e di ricerca sulla forma، comincia a trovare il proprio percorso artistico، sviluppando una tecnica chiamata "أكوا الحفر"e nel 1994، realizza installazioni e assemblaggi di oggetti var alla maniera di Arcimboldo ⏭.L'intera composizione prende forma davanti allo spettatore attraverso la prospettiva anamorfica، ricreando così lailiano dian'immagine nel 1998. Il principio dell'anamorfosi guida l'artista nella ricerca di strutture sempre più grandi e lavorate al fine di reinterpretare le varie famose immagini della Storia dell'arte، come ad esempio، la Crocifissione، van Gogh، Francis Bacon ⏭، ecc .، fino ad interpretare la società contemporanea producendo col suo stile ritratti di Albert Einstein ⏭، Marilyn Monroe، Che Guevara، Topolino، ecc.Nel 2001 Pras dirige la Notte di Cesare، su richiesta del regista Arnaud Vincenti.Nel 2007، dirige il Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême.Arcimboldo creava arte usando frutta e verdura، Pras usa spazzatura da discarica per le sue creazioni anamorfiche. Quanto simbolismo si cela dietro quest e opere che fanno riemergere la grandezza umana dalle ceneri dei nostri rifiuti.Attualmente vive e lavora nei pressi di Parigi، a Montreuil.

شاهد الفيديو: عملات يهوديه وألأسعار العالمية (شهر فبراير 2023).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send