الفنان الواقعي

باسكال داجان بوفيرت

Pin
Send
Share
Send
Sendالعنوان: العفو في بريتانيالفنان: باسكال أدولف جان دانيان بوفيريه (باريس 1852-1929 كوينسي) التاريخ: 1886Medium: زيت على قماش الأبعاد: 45 1/8 × 33 3/8 بوصة (114.6 × 84.8 سم) التصنيف: لوحاتالخط الائتماني: Gift of George F. Baker، 1931 رقم الدخول: 31.132.34 الموقع: متحف المتروبوليتان للفنون - نيويورك، نيويورك مثل العديد من معاصريه ، كان داغان بوفيريه ** مفتونًا بالتقاليد الدينية لبريتاني في شمال فرنسا. في هذا المشهد ، يتقدم التائبين الذين يرتدون اللباس الإقليمي التقليدي رسميًا حول الكنيسة ؛ البعض يذهب حافي القدمين أو يركع لإظهار الندم.
تشير الرسومات المشروحة على ظهر اللوحة إلى أن زوجة الرسام كانت تتقدم للشابة في المقدمة ؛ تظهر والدة صديق أحد الفنانين على اليسار. عندما تم عرض الصورة في صالون 1887 وجامعة باريس للمعارض في عام 1889 ، أشاد النقاد بصورتها غير المفاجئة ، حيث استخدم دانيان بوفيريه الصور الفوتوغرافية لمساعدة عمله. | © متحف المتروبوليتان للفنون
Come molti dei suoi contemporanei، Dagnan-Bouveret ** fu affascinato dalle abitudini religiose della Bretagna nel nord della Francia.In questa scena، i penitenti che indossano abiti tradizionali regionali procedures alcuni vanno a piedi nudi od inginocchiati per dimostrare il rimorso.Le annotazioni sul retro della tela indicano che la moglie del pittore ha posato per la giovane donna in primo piano؛ la madre di un artista amico appare a sinistra.Quando il dipinto è stata mostrato al Salone del 1887 ed all'Università di Parigi Esposizione 1889، i critici applaudirono la sua esattezza - غير sorprendente، في quanto Dagnan-Bouveret utilizzò fotografie per aiutare il suo lavoro. | © متحف المتروبوليتان للفنون
Nel 1886، il pittore Francese ** Dagnan-Bouveret inizia una serie di dipinti sul tema della tradizione bretone del "Perdono"، un pellegrinaggio annuale associato con la festa del santo patrono di una chiesa locale che affascinò molti pittori verso la fine del secolo. quando escono al mattino presto per la messa e quando camminano in processione attorno alla chiesa in cui، i fedeli graziati، trasportano oggetti، come stampelle e bastoni، che non servono più.عفو è una processione religiosa، simile ad un pellegrinaggio، tipica della regione francese della Bretagna (فرانسيا نور-أوكسيدنتال) ، che ebbe probabilmente origine intorno al XV secolo e che viene organizzata annualmente (في genere في una data compresa nel periodo fine primavera-inizio autunno) da ogni singolo comune in onore del santo patrono، della Vergine Maria (soprattutto in Occe della Festa dell'Assunzione، ma anche di altre ricorrenze mariane) o di Sant'Anna.Tra i pardons più famosi، figurano quello di San Ivo a Tréguier e quello di Sant'Anna ad Auray (26 لوغليو). Sono inoltre comunemente annoverati tra i "العفو"anche i pellegrinaggi chiamati troménies، il più famoso dei quali è la Grande Troménie di Locronan، che si svolge ogni 12 anni in luglio.Il termine"استميحك عذرا"حرفي"perdono"ed indicava in origine le indulgenze، ovvero le remissioni dai propri peccati، che il papa concedeva ai fedeli nel Medioevo.
Le pardon en Bretagne valse una a Dagnan-Bouveret ** la medaglia d'onore ** all'Esposizione universale del 1889.

Pin
Send
Share
Send
Send