فنان ايطالي

إميليو جونتشي - زنون ، 1936 | نايف رسام

Pin
Send
Share
Send
Send

Zenone - إميليو جونتشي - رسام ساذج معروف في إيطاليا والخارج ، ولد في أريتسو (إيطاليا) ومعروف في الفن باسم Zenone.
يشرح الفنان سبب الاسم:
"في الفن ، اخترت هذا الاسم لأنه يربطني بذاكرة مهمة ، وفي الواقع احتفل بزينوني هو اليوم المقدس الذي قمت فيه بأداء أول لوحة لي".


Nato ad Arezzo، Emilio Giunchi، è un pittore naif molto conosciuto in Italia e all'estero come Zenone، nome d'arte con il quale firma i suoi quadri.L'artista spiega il motivo di tale pseudonimo:
"في arte ho scelto questo appellativo perché mi lega a un ricordo importante، difatti Zenone è il Santo celebrato il giorno in cui eseguii il mio primo dipinto".
Dipinge dal 1972.Personalissima، ironica e raffinata la sua interpretazione del naif.Autodidatta quanto alla formazione artistica، ha tenuto mostre in molte città italiane.Sue opere si trovano in numerose collezioni pubbliche e private in Italia ed all'estero.

Pin
Send
Share
Send
Send