الفن الانطباعي الجديد

سيكستو كانيجالو | Pointillist / رسام المستقبلي

Pin
Send
Share
Send
Sendالرسام الإيطالي * جوزيبي سيكستو كانيجالو (جنوى سيستري بونينتي 1892 - كاريزانو 1966تخرج من جامعة الفنون الجميلة بجنوة.
في الأصل كان الرسام الانقسامي ، بعد انتقاله إلى ميلانو ، في منتصف الطريق بين الانقسام والقبلية.
Sexto Canegallo عرضت بنجاح في روما وجنوة وباريس.

جيوسيبي سيكستو كانيغالو (جينوفا سيستري بونينتي 1892 - كاريزانو 1966) è nato il 2 febbraio 1892.Ha studiato all'Accademia Ligustica di Belle Arti seguendo i corsi di Tullio Quinzio، Lorenzo Massa ed Alfredo Luxoro.
Contemporaneamente ha المتكررةato lo studio di Lazzaro Luxardo. E 'stato vicino ai pittori liguri più all'avanguardia، come Rubaldo Merello، Cominetti، Guerello، Previati e Nomellini.Da un'iniziale pittura a carattere tradizionalista rivolse la sua attenzione a quegli artisti che sembravano poco، si sarebbero poi realizzati in campo internazionale.Già in un'opera eseguita nel 1912، “بامبيني تشي بيسكانو"، risolta، pittoricamente، in maniera vicina al Luxardo، il Canegallo dimostrerà una chiara tendenza ad assimilare i dettami del divisionismo. Ciò si concretizzerà nell'esecuzione del dipinto "Ragazzo ardimentoso"eseguito con una tecnica divisionista a puntini.Nel 1915 realizzerà l'opera"كارنيفالي"، dove appaiono chiari i riferimenti alla pittura di Cominetti e Nomellini.In questo dipinto il colore، a puntini، si dispone in maniera concentrica، expectando quelle che saranno le sperimentazioni future dell 1914 ، حمامة conobbe il pittore رومولو روماني. Come lui، Canegallo organizzerà l'esecuzione della sua opera in cicli e passerà aduna pittura simbolico-scientifica، basata su schemi geometrici، tendente ad approfondire lo studio delle irradiazioni della luce.Fra le sue principali esposizioni riordordo quella 50 opere presso il foyer del teatro Argentina. Tale mostra verrà، poi، ripetuta nello stesso anno a Genova، presso il Teatro Carlo Felice.Esporrà nel 1925 a Parigi، Galerie La Boetie. Importante retrospettiva a Genova، presso la Galleria Rotta، nel 1968 e a Milano nel 1978.Sue opere si trovano presso la Galleria d'Arte Moderna di Genova Nervi، e la Collezione Mitchell Wolfsons Jr.، Genova.

شاهد الفيديو: Seurat (شهر فبراير 2023).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send